Юридичний факультет Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля запрошує вас на навчання!

Для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю вступники складають фахове вступне випробування та вступають на третій курс.

Навчання на Факультеті здійснюється за такими напрямами підготовки й спеціалізаціями:

Право:

- судова діяльність;

- прокурорсько-слідча діяльність;

- європейське право;

- цивільна та господарська юстиція.

Історія та археологія;

Філософія;

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

 

Під час подання заяви вступник пред’являє особисто оригінали та додає до заяви:

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (диплом молодшого спеціаліста за відповідним напрямком), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт або свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта; військовий квиток або посвідчення про приписку);

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ОКР "Молодший спеціаліст" проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв і документів 3 липня 2017 року 17 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв і документів 24 липня 2017 року о 18:00 9 серпня 2017 року о 15:00
Строки проведення фахових вступних випробувань 25 липня - 31 липня 2017 року 10-16 серпня 2017 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників Не пізніше 12 години 1 серпня 2017 року Не пізніше 12 години 18 серпня 2017 року
Термін вибору вступниками місця навчання До 12 години 5 серпня 2017 року До 12 години 20 серпня 2017 року
Терміни зарахування вступників За державним замовленням - не пізніше 8 серпня; за кошти фізичних і юридичних осіб - не пізніше 14 серпня За державним замовленням - не пізніше 22 серпня; за кошти фізичних і юридичних осіб - не пізніше 25 серпня

Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах Приймальної комісії та офіційному веб-сайті університету http://snu.edu.ua. Контактний телефон: (06452) 2-78-05 e-mail: vstup@snu.edu.ua факс: (06452) 4-40-97 

Адреса: м. Сєвєродонецьк, пр-т Центральний, 59а.

Додаткові відомості щодо подання документів, пільг, проведення вступних випробувань тощо можна переглянути за посиланням http://snu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/01/pravyla-pryema-2017.pdf