Юридичний факультет Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля запрошує вас на навчання!

Особи, які мають ступінь бакалавра, спеціаліста або магістра, запрошуються для здобуття другої вищої освіти з можливістю вступу на 2 або 3 курс у межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спорідненими та не спорідненими напрямами.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (спеціалізацією, освітньою програмою) та іншою формою навчання запрошуються особи, які не менше одного року здобувають у СНУ ім. В. Даля ступінь бакалавра (магістра фармацевтичного спрямування) і виконують у повному обсязі навчальний план.

Навчання на Факультеті здійснюється за такими напрямами підготовки та спеціалізаціями:

 Право:

- судова діяльність;

- прокурорсько-слідча діяльність;

- європейське право;

- цивільна та господарська юстиція;

Історія та археологія;

Філософія;

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

Вступ здійснюється на підставі фахового вступного випробування та додаткового фахового іспиту за відповідним напрямом.

Під час подання заяви вступник пред’являє особисто оригінали та додає до заяви:

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт або свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта; військовий квиток або посвідчення про приписку);

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

1. Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (спеціалізацією, освітньою програмою) на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв і документів 3 липня 2017 року 17 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв і документів 24 липня 2017 року о 18:00 9 серпня 2017 року о 12:00
Строки проведення СНУ ім. В. Даля фахових вступних випробувань 25 липня - 31 липня 2017 року 10-16 серпня 2017 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників Не пізніше 12 години 1 серпня 2017 року Не пізніше 12 години 18 серпня 2017 року
Термін вибору вступниками місця навчання До 12 години 5 серпня До 12 години 20 серпня
Терміни зарахування вступників Не пізніше 9 серпня 2017 року Не пізніше 25 серпня 2017 року

2. Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (спеціалізацією, освітньою програмою) та іншою формою навчання осіб, які не менше одного року здобувають у СНУ ім. В. Даля ступінь бакалавра (магістра фармацевтичного спрямування) та виконують у повному обсязі навчальний план, прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв і документів 3 липня 2017 року 17 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв і документів 24 липня 2017 року о 18:00 9 серпня 2017 року о 12:00
Строки проведення СНУ ім. В. Даля фахових вступних випробувань 25 липня - 31 липня 2017 року 10-16 серпня 2017 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників Не пізніше 12 години 1 серпня 2017 року Не пізніше 12 години 18 серпня 2017 року
Термін вибору вступниками місця навчання До 12 години 5 серпня До 12 години 20 серпня
Терміни зарахування вступників Не пізніше 9 серпня 2017 року Не пізніше 25 серпня 2017 року

Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах Приймальної комісії та офіційному веб-сайті університету http://snu.edu.ua. Контактний телефон: (06452) 2-78-05 e-mail: vstup@snu.edu.ua факс: (06452) 4-40-97 

Адреса: м. Сєвєродонецьк, пр-т Центральний, 59а.

Додаткові відомості щодо подання документів, пільг, проведення вступних випробувань тощо можна переглянути за посиланням http://snu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/01/pravyla-pryema-2017.pdf