Юридичний факультет Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля запрошує вас на навчання!

Навчання на Факультеті здійснюється за такими напрямами підготовки та спеціалізаціями:

   1)Право:

- судова діяльність;

- прокурорсько-слідча діяльність;

- європейське право;

- цивільна та господарська юстиція;

2) Історія та Археологія.

Для вступу за напрямом Право необхідні сертифікати ЗНО з української мови та літератури, історії України, а також на вибір сертифікат або з іноземної мови, або з математики.

Для вступу за напрямом Історія та археологія необхідні сертифікати ЗНО з української мови та літератури, історії України,  а також на вибір сертифікат або з іноземної мови, або з географії.

Звертаємо увагу, що дійсними є сертифікати ЗНО отримані в 2016 і в 2017 році.

 

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, для вступу на перший курс подають заяви тільки в електронній формі. Вступники на основі повної загальної середньої освіти, що мають спеціальні права щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти та бажають скористатися цими правами, подають заяви в паперовій формі.

Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2016-2017 рр. з конкурсних предметів, і вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра.

Заява в електронному вигляді подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн. Заява подається в електронній формі, наведеній на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua/

 

Також для вступу та зарахування на навчання потрібні наступні документи:

– документ, що посвідчує особу та громадянство;

– свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;

– військовий квиток або посвідчення про приписку для військовозобов’язаних;

– документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання;

– документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою;

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 

 

Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів,

конкурсного відбору та зарахування на навчання

Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників за освітнім рівнем бакалавра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 року 15 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів 20 липня 2017 року о 18:00 6 серпня 2017 року о 12:00
Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО 26 липня 2017 року о 18:00 13 серпня 2017 року о 12:00
Строки проведення вступних випробувань

21 липня - 26 липня 2017 року

7 серпня - 13 серпня 2017 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

Не пізніше 12 години 1 серпня 2017 року

Не пізніше 12 години 15 серпня 2017 року

Термін вибору вступниками місця навчання До 12 години 5 серпня 2017 року Закінчується о 12:00 19 серпня 2017 року
Термін зарахування вступників За державним замовленням або регіональним  не пізніше 12 години 7 серпня;
за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних і юридичних осіб
 не пізніше 30 вересня
Не пізніше 20 серпня 2017 року

Порядок роботи Приймальної комісії: з понеділка по п’ятницю – з 9.00 до 17.00, у суботу та неділю – з 9.00 до 14.00.

У четвер 20 липня, понеділок 24 липня, вівторок 25 липня та в середу 26 липня 2017 року – з 9.00 до 18.00. Усі питання, пов’язані зі вступом до СНУ ім. В. Даля, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях.

Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах Приймальної комісії та офіційному веб-сайті університету http://snu.edu.ua. Контактний  телефон: (06452) 2-78-05 e-mail: vstup@snu.edu.ua, факс: (06452) 4-40-97 

Адреса: м. Сєвєродонецьк, пр-т Центральний, 59а.

Вартість навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

Для ДЕННОЇ форми навчання спеціальності Право 1450 грн./місяць.

Для ЗАОЧНОЇ форми навчання спеціальності Право 850 грн./місяць.

Для ДЕННОЇ форми навчання спеціальності Історія та археологія 750 грн./місяць.

Для ЗАОЧНОЇ форми навчання спеціальності Історія та археологія 400 грн./місяць.

Для ДЕННОЇ форми навчання спеціальності Філософія 750 грн./місяць.

Для ЗАОЧНОЇ форми навчання спеціальності Філософія 400 грн./місяць.

Для ДЕННОЇ форми навчання спеціальності Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 750 грн./місяць.

Для ЗАОЧНОЇ форми навчання спеціальності Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 400 грн./місяць.

ТРИВАЛІСТЬ КОЖНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕМЕСТРУ СКЛАДАЄ 5 МІСЯЦІВ.