Юридичний факультет Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля запрошує вас на навчання!

Факультет здійснює підготовку фахівців освітнього рівня "Магістр" з наступних спеціальностей:

Право;

Історія та археологія;

Філософія;

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

 

На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти вступне випробування відбувається в формі іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань.

_______________________________________________________________________________

Для вступу за спеціальністю 081 "Право"  у формі єдиного фахового вступного іспиту з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Наказом Міністерства освіти і науки України № 579 від 11.04.2017 р. затверджено Положення про проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» у 2017 році.

Програма вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 08 квітня 2016 року № 409.

Додаткові матеріали щодо ЗНО для вступу за спеціальністю Право доступні за цим посиланням

Тест загальної навчальної правничої компетентності 2016

Тест з права 2016

Тест з англійської мови 2016

Відповіді до тестів з права

Відповіді до тесту із загальної правничої компетентності

Відповіді до тесту з англійської мови

Відкрито сервіс для реєстрації вступників до магістратури

_______________________________________________________________________________

Прийом на підготовку фахівців за ступенем магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, бакалавра, магістра здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб.

Особи, які вступають на навчання за освітнім рівнем магістра подають до Приймальної комісії:

- заяву про участь у конкурсному відборі до СНУ ім. В. Даля;

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (диплом), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт або свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта; військовий квиток або посвідчення про приписку);

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Окрім зазначених документів вступники можуть надати:

- оригінали та копії дипломів переможця (призера) всеукраїнських і міжнародних студентських олімпіад (за наявності);

- оригінали та копії наукових публікацій (за наявності);

- сертифікат міжнародного/державного/університетського зразка

- інші документи, які підтверджують навчальні та наукові досягнення претендента (за наявності).

Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників за освітнім рівнем магістра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії І потік ІІ потік
Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв і документів 3 липня 2017 року

3 липня 2017 року

22 серпня 2017 року
Закінчення прийому заяв і документів 24 липня 2017 року о 18:00 24 липня 2017 року о 18:00 О 12 годині 3 вересня 2017 року
Строки проведення СНУ ім. В. Даля вступних випробувань 25-31 липня 2017 року 25-31 липня 2017 року 4-10 вересня
Терміна оприлюднення рейтингового списку вступників

Не пізніше 12 години 1 серпня

Не пізніше 12 години 1 серпня

Не пізніше 12 години 12 вересня
Термін вибору вступниками місця навчання (подання оригіналів) До 12:00 5 серпня 2017 До 12:00 5 серпня 2017 До 12 години 14 вересня
Термін зарахування вступників За державним замовленням - 9 серпня 2017 року; за кошти фізичних і юридичних осіб - не пізніше 15 серпня 2017 року За державним замовленням  9 серпня 2017 року; за кошти фізичних і юридичних осіб  не пізніше 15 серпня 2017 року

За державним замовленням не пізніше 15 вересня;

за кошти фіз. і юр. осіб  не пізніше 20 вересня.

 

Набір на другий потік здійснюється за денною та заочною формами на вакантні місця.

Додаткові відомості щодо подання документів, пільг, проведення вступних іспитів тощо можна переглянути за посиланням: http://snu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/01/pravyla-pryema-2017.pdf

Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах Приймальної комісії та офіційному веб-сайті університету http://snu.edu.ua. Контактний телефон: (06452) 2-78-05 e-mail: vstup@snu.edu.ua факс: (06452) 4-40-97.

Адреса: м. Сєвєродонецьк, пр-т Центральний, 59а.

Вартість навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

Освітній рівень "Магістр"

Для ДЕННОЇ форми навчання спеціальності Право 1850 грн./місяць.

Для ЗАОЧНОЇ форми навчання спеціальності Право 1050 грн./місяць.

Для ДЕННОЇ форми навчання спеціальності Історія та археологія 900 грн./місяць.

Для ЗАОЧНОЇ форми навчання спеціальності Історія та археологія 550 грн./місяць.

Для ДЕННОЇ форми навчання спеціальності Філософія 900 грн./місяць.

Для ЗАОЧНОЇ форми навчання спеціальності Філософія 550 грн./місяць.

Для ДЕННОЇ форми навчання спеціальності Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 900 грн./місяць.

Для ЗАОЧНОЇ форми навчання спеціальності Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 550 грн./місяць.

ТРИВАЛІСТЬ КОЖНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕМЕСТРУ СКЛАДАЄ 5 МІСЯЦІВ.