Свою історію юридичний факультет починає з 1979 року з організації секції «Радянське право», яка надалі була реорганізована в міжвузівську кафедру, а в 1989 році в кафедру «Радянське право», яка надалі була перейменована в кафедру «Правознавство».

Підготовка фахівців з напряму 6.030401 «Правознавство» у СНУ ім. В.Даля була розпочата у 1992 р. Спочатку підготовка проводилась на базі кафедри правознавства в складі гуманітарного факультету. У 1997 р. створено самостійний юридичний факультет.

26 червня 2012 року наказом по університету №11 «Про заходи щодо вдосконалення управління, оптимізації структури університету та зменшення видатків на її утримання» юридичний факультет перетворено на Інститут юриспруденції та міжнародного права.

21 жовтня 2015 року згідно з наказом №160/02  «Про структурні зміни та заходи щодо вдосконалення управління університетом» Інститут перейменовано в Юридичний факультет.

Деканом юридичного факультету є кандидат юридичних наук, доцент Арсентьєва Олена Сергіївна.

На сьогодні до складу юридичного факультету входять:

Кафедра правознавства (зав. кафедри доктор юридичних наук, професор Розовський Б.Г.)

Кафедра конституційного права (зав. кафедри – кандидат юридичних наук, доцент Татаренко Г.В.)

Кафедра господарського права (зав. кафедри – доктор юридичних наук, професор Шаповалова О.В.)

Кафедра всесвітньої історії та історії України (зав. кафедри – доктор історичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України Михайлюк В.П.)

Кафедра філософії (зав. кафедри  доктор філософських наук, професор Єременко О.М.)

Кафедра філософії культури та культурології (зав. кафедри  доктор педагогічних наук, доцент Чурсін М.М.)

 

Юридичний факультет готує за такими спеціальностями та освітніми ступенями:

Спеціальність «Право» бакалавр, магістр.

Спеціальність «Історія та Археологія» бакалавр, магістр.

Спеціальність «Філософія»  бакалавр, магістр.

Спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» – бакалавр, магістр.

За спеціальністю «Право» можливе навчання за чотирма спеціалізаціями:

судова діяльність,

прокурорсько-слідча,

цивільна та господарська юстиція,

європейське право.

На факультеті відкрита аспірантура за  спеціальностями 081 "Право", 032 "Історія та археологія", 033 "Філософія", 034 "Культурологія".

На факультеті діє спеціалізована вчена рада: К 29.051.04  із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України.

Голова Студенської ради  юридичного факультету – Леонід Сітченко (студент ПР-162д).

Сторінка у Facebook https://www.facebook.com/Юридичний-факультет-СНУ-ім-В-Даля-1545311735747321/?pnref=lhc

Сторінка VK https://vk.com/id268195074