Міжнародна науково-практична конференція 11-12 грудня 2014 року

Всеукраїнська науково-практична конференція 19-20 травня 2015

Всеукраїнська науково-практична конференція 10-11 грудня 2015 року

Всеукраїнська конференція 21 травня 2015 року

Всеукраїнська науково-практична конференція 19-20 травня 2016 року

Всеукраїнська науково-практична конференція 8-9 грудня 2016 року

Міжнародна науково-практична конференція 13-14 квітня 2017 року

Всеукраїнська науково-практична конференція 18-19 травня 2017 року

Міжнародна науково-практична конференція 6-7 жовтня 2017 року

 

Шановні друзі!

З нагоди  Всеукраїнського тижня права запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Науковий погляд молоді: ключові питання сучасного етапу реформування системи вітчизняного законодавства», яка відбудеться 7-8 грудня 2017 року на базі юридичного факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Робота проводиться в секціях:

  1. Особливості реформування системи національного трудового права на сучасному етапі євроінтеграції.
  2. Проблеми розвитку конституційного та міжнародного права.
  3. Цивільне, сімейне право та цивільний процес: шляхи вирішення основних проблемних питань з урахуванням міжнародного досвіду.
  4. Проблеми реформування господарського процесуального та господарського права.
  5. Сучасне кримінальне право та процес у світлі нового Кримінального процесуального кодексу України.
  6. Філософські та соціальні аспекти сучасних процесів інформатизації, глобалізації, дегуманізації.
  7. Актуальні питання світової та вітчизняної історії.
  8. Держава та молодь у сучасному світі.

Робочі мови: українська, англійська, російська.

До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, студенти, учнівська молодь. Для цього Вам необхідно до 20 листопада 2017 року надіслати заявку на участь разом із матеріалами в електронному вигляді, на електронну адресу:  galinakaplina61@gmail.com або hnidenko@pravo-snu.lg.ua

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ ДОПОВІДІ ТА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування або відхилення матеріалу, який виконаний та оформлений з порушенням зазначених вище вимог!

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Нікітіна Ольга,

студентка групи ЮІ-151 юридичного факультету

СНУ ім. В. Даля

Науковий керівник: к.ю.н., доц. Котова Л.В.

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ

 

Література

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Загальна тривалість

2 дні

1 день –

7 грудня

900-1030 – Реєстрація

 

1030-1230 - Пленарне засідання

 

1230-1330 – Перерва

 

1330-1800 - Секційні засідання

2 день –

8 грудня

1000-1300 - Секційні засідання

 

1300-1400 - Перерва

1400  - 1500

Підведення підсумків

 

Тези будуть опубліковані в електронному та паперовому збірниках тез доповідей за результатами проведеної конференції.

Усі витрати, що пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що їх відряджає.

Учасники можуть брати участь у конференції заочно. У випадку особистого приїзду необхідно заздалегідь повідомити оргкомітет.

Усі учасники сплачують організаційний внесок – 100 грн.

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Науковий погляд молоді: ключові питання сучасного етапу реформування системи вітчизняного законодавства»

Прізвище ______________________________________________________________

Ім'я ___________________________________________________________________

По батькові ____________________________________________________________

Місце роботи, посада або місце навчання ___________________________________

Тема доповіді ___________________________________________________________

Секція _________________________________________________________________

Відомості про наукового керівника (для учасників, які не мають наукового ступеня):

Прізвище _______________________________________________________________

Ім'я ___________________________________________________________________

По батькові ____________________________________________________________

Посада, науковий ступінь, вчене звання _______________________________________________________________________

 

Відомості про приїзд:

Особиста участь / Не зможу взяти особисту участь___________________________

                       (необхідне підкреслити)

Ваші координати для контакту:

Адреса ________________________________________________________________

Тел.: ________________

Ел. адреса _____________________________________________________________

 

У разі потреби офіційного запрошення:

Особа, на ім’я якої слід відправити офіційне запрошення, та її посада: ___________________________ ___________________________________________

Електронна адреса або номер факсу, на яку(-ий) слід відправити запрошення:___________________________________________________________

Дата заповнення заявки та підпис заявника

 

Контактні особи:

Капліна Галина Анатоліївна, тел. : +38095-052-72-78

Гніденко Вікторія Ігорівна, тел.: +38066-880-43-49

ЮРИДИЧНА АДРЕСА

93406, м. Сєвєродонецьк Луганської області,

пр. Центральний, 59а.

http://pravo-snu.com.ua/