СНУ ім. В. Даля з листопада 2000р. видає збірник наукових праць

Актуальні проблеми права: теорія і практика

Відповідно до постанови Президії ВАК України від 12.06.2002 №1-05/6, рішення Президії ВАК України (протокол №1-05/4 від 14.10.2009 р.), постанови Президії ВАК України від 14 квітня 2010 р. №1-05/3, наказу МОН України № 1471 від 26.11.2020 збірник затверджено як наукове фахове видання категорії В, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Збірник  наукових праць  «Актуальні проблеми права : теорія і практика»  зареєстрований  у  Міжнародному  центрі  ISSN (Франція, м. Париж), йому присвоєний міжнародний науковий серіальний номер ISSN 2218-5461 (print), 2412-4397 (online).

Збірник наукових праць «Актуальні проблеми права: теорія і практика» внесений до Міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus International» (Польща). Режим електронного доступу до наукометричної бази: http://journals.indexcopernicus.com/

Більше інформації можна знайти на сайті збірника за посиланням: http://app.snu.edu.ua/index.php/actual-law/about

Вимоги до статей

 

Контакти

 

Архів номерів

 

Поточний номер

 

Англомовний варіант збірника