СНУ ім. В. Даля з листопада 2000р. видає збірник наукових праць

Актуальні проблеми права: теорія і практика

Відповідно до постанови Президії ВАК України від 12.06.2002 №1-05/6, рішення Президії ВАК України (протокол №1-05/4 від 14.10.2009 р.), постанови Президії ВАК України від 14 квітня 2010 р. №1-05/3, наказу Міністерства освіти і науки України № 241 від 09.03.2016 р. збірник затверджено як наукове фахове видання, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Збірник  наукових праць  «Актуальні проблеми права : теорія і практика»  зареєстрований  у  Міжнародному  центрі  ISSN (Франція, м. Париж), йому присвоєний міжнародний науковий серіальний номер ISSN 2218-5461.

Збірник наукових праць «Актуальні проблеми права: теорія і практика» внесений до Міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus International» (Польща). Режим електронного доступу до наукометричної бази: http://journals.indexcopernicus.com/

Вимоги до статей

 

Контакти

 

Архів номерів

 

Поточний номер

 

Англомовний варіант збірника