Збірка матеріалів конференції за цим посиланням

З нагоди 25 річчя заснування юридичного факультету та Дня науки,

18 травня 2017 року відбулося пленарне та секційні засідання традиційної щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції аспірантів, студентів, молодих науковців «Молодь і наука: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку права в Україні», яка була організована спільно Юридичним факультетом Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та Апеляційним судом Луганської області. У цьому році конференція присвячена 25-річчю юридичного факультету.

Як і завжди, метою конференції був розвиток світогляду молоді в правовій й історичній науці, її ціннісних орієнтацій; узагальнення напрацювань фахівців з актуальних аспектів співпраці між Україною, Європейським союзом і світовим товариством, питань теорії та практики юридичної науки, міждисциплінарних підходів і сучасних поглядів щодо подальших перспектив розвитку історії та права.

В.о. голови Апеляційного суду Луганської області Кострицький Віталій Володимирович привітав учасників, гостей й організаторів з відкриттям конференції та висловив особливу подяку організаторам та учасникам конференції за сумісну працю по розбудові правової науки на Луганщині.

Учасники конференції наголосили на ролі правової освіти і науки в розбудові громадянського суспільства. Реформаторські процеси в Україні в цілому та в чинному законодавстві, зокрема, вимагають від професорсько-викладацького складу підготовки фахівців за новітніми європейськими та світовими стандартами навчання. Від якості підготовки студентів юридичного факультету залежить у майбутньому забезпечення кадрами й судової системи також. Які фахівці в області права прийдуть на зміну сьогоденню? Від вирішення цього питання буде залежати захист прав і свобод громадян, доступність правосуддя в державі.

Обговорення важливих питань та наукова дискусія продовжилися в секційних засіданнях. Детальніше за посиланням

Робота проводилась у секціях:

1.Європейські тенденції розвитку вітчизняного законодавства.

2.Проблеми розвитку конституційного та міжнародного права; історії держави та права.

3.Розвиток трудового права та права соціального забезпечення в сучасних євроінтеграційних умовах України.

4.Перспективи цивілістики у сучасному світі.

5.Сучасне кримінальне право та процес; криміналістика; кримінологія; судова експертиза.

6.Адміністративне право та процес: сучасні тенденції розвитку.

7.Держава та молодь у сучасному світі.

8.Україна і світ: майбутнє крізь призму минулого.

9.Виклики сучасності: соціально-історичні, культурологічні та метафізичні аспекти.

10.Документно-інформаційна діяльність і право.

11.Учнівська наука як передумова динамічного поступу громадянського суспільства.