Історичні записки/Historical Notes

Історичні Записки: збірник наукових праць

анотації (англійською мовою)

 

Historical Notes: collection of scientific papers summary

 

1. Історичні записки № 40, 2013. Анотації (англійською мовою). Historical Notes. Issue 40, 2013. Summary.

2. Історичні записки № 39, 2013. Анотації (англійською мовою). Historical Notes. Issue 39, 2013. Summary.

3. Історичні записки № 38, 2013. Анотації (англійською мовою). Historical Notes. Issue 38, 2013. Summary.

4. Історичні записки № 37, 2013. Анотації (англійською мовою). Historical Notes. Issue 37, 2013. Summary.

5. Історичні записки № 36, 2012. Анотації (англійською мовою). Historical Notes. Issue 36, 2012. Summary.

 

1. Вісник СНУ ім. В. Даля: історичні науки, 2013. Анотації (англійською мовою) / Visnik of EUNU: historical sciences, 2013. Summary.